Mening

- Vi vil aldri akseptere ei usolidarisk utvikling

Rødt er formelt etablert på Frøya og Hitra.

Estetikk og trivsel i det offentlige rom

Hva betyr estetikk for de folkevalgte?

Si din mening

Send oss et leserinnlegg og si din mening til post@hitra-froya.no

froya_kommune hitra_kommune