Kristin Reppe Storø (Ap)

Kristin Reppe Storø (Ap)

Øyrekka-støtte kun til arbeidsplasser

- Jeg brukte ordet "galematias" da vi behandlet søknadene til dette sist, og vi endte opp med å gi det meste av summen til lag og organisasjoner.

Dette sa Kristin Reppe Storø (Ap) da formannskapet denne uken behandlet saken om pengestøtte til tiltak i øyrekka. Kommunen har satt av midler fra de grønne konsesjonspengene til å støtte tiltak i øyrekka, men på grunn av regelverket for bruk av pengene, ble det aller meste tildelt lag og organisasjoner, og lite som gikk næring og næringsutvikling. Derfor vil kommunen nå i stedet for å bruke av de "grønne" pengene heller bevilge tilsvarende sum fra sitt eget disposisjonsfond, og dermed stå friere til hvem som skal få tildelinger.

Vil stå friere til å støtte ønskede tiltak i øyrekka

For store begrensinger lagt på de "grønne" pengene.

I retningslinjene for dette nye fondet har rådmannen og øyrådet gått inn for at lag og organisasjoner fortsatt kan søke om støtte. Arbeiderpartiet foreslo å stryke dette punktet.

- Vi må sikre at pengene går til det som kan skape eller sikre arbeidsplasser, sa Kristin Reppe Storø.

Oposisjonen ønsket å forholde seg til forslaget som kommunens øyråd hadde stilt seg bak, og stemte mot Aps forslag, som likevel fikk flertall.

Retningslinjene skal en ny runde i øyrådet før kommunestyret gjør endelig vedtak.

 

 

 

Mer å lese på Hitra-Frøya:
Nytt fra HF+:
Leses nå:
Flere nyheter

Synes flystripa selges billig

Men et samlet kommunestyre støtter at Salmar får kjøpe

Oppdal

Vil ikke gå på noen frøyaflause

"Frøyakloss" og "frøyaflause" var ord politikerne på Oppdal brukte da de diskuterte ny brannstasjon i kommunen.

comments powered by Disqus