Kristin Reppe Storø (Ap)

Kristin Reppe Storø (Ap)

Øyrekka-støtte kun til arbeidsplasser

- Jeg brukte ordet "galematias" da vi behandlet søknadene til dette sist, og vi endte opp med å gi det meste av summen til lag og organisasjoner.

Dette sa Kristin Reppe Storø (Ap) da formannskapet denne uken behandlet saken om pengestøtte til tiltak i øyrekka. Kommunen har satt av midler fra de grønne konsesjonspengene til å støtte tiltak i øyrekka, men på grunn av regelverket for bruk av pengene, ble det aller meste tildelt lag og organisasjoner, og lite som gikk næring og næringsutvikling. Derfor vil kommunen nå i stedet for å bruke av de "grønne" pengene heller bevilge tilsvarende sum fra sitt eget disposisjonsfond, og dermed stå friere til hvem som skal få tildelinger.

Vil stå friere til å støtte ønskede tiltak i øyrekka

For store begrensinger lagt på de "grønne" pengene.

I retningslinjene for dette nye fondet har rådmannen og øyrådet gått inn for at lag og organisasjoner fortsatt kan søke om støtte. Arbeiderpartiet foreslo å stryke dette punktet.

- Vi må sikre at pengene går til det som kan skape eller sikre arbeidsplasser, sa Kristin Reppe Storø.

Oposisjonen ønsket å forholde seg til forslaget som kommunens øyråd hadde stilt seg bak, og stemte mot Aps forslag, som likevel fikk flertall.

Retningslinjene skal en ny runde i øyrådet før kommunestyret gjør endelig vedtak.

 

 

 

Mer å lese på Hitra-Frøya:
Nytt fra HF+:
Leses nå:
comments powered by Disqus

Ligger nå bare to poeng bak serielederen

Sandstad/Hitra2 påførte Freidig årets første tap.

Har håp om medaljer i kofferten

En tropp på over 80 idrettsutøvere fra Hitra er klare til å innta Gotland under Island Games.

- Vi er spente på å måle oss mot utøvere i verdenstoppen!

Frode Larsen har stor tro på frøyværingenes muligheter til å hevde seg under den ukelange idrettsfesten.