Hvis avfallscontaineren er full, så ...
Du må velge et alternativ