Skal du besøke bilmessa i Frøya storhall 27. oktober?
Du må velge et alternativ
Riktig eller galt å bruke 15,7 millioner kroner på ny gravlund?
Du må velge et alternativ