fredag 11.01 2019

Meninger

- Ulempene med vindmøller overdimensjoneres

Meninger

- Det er ikke til å tru eller forstå når jeg ser dette bildet

torsdag 10.01 2019

Menigner

- Ja til ny folkeavstemning hvis NVE signaliserer endring av vilkår

onsdag 09.01 2019

Meninger

- Færre turbiner gir reduserte naturinngrep på Frøya

Meninger

- Frøya SV står ved sitt nei til vindmøller på Frøya

- I dag preges diskusjonen av de som sier nei til vindkraft, hva med de tusener i kommunen som ikke har ytret sin mening?

tirsdag 08.01 2019

Meninger

Frøya bør vernes for slike store terrenginngrep og visuell forsøpling

- Kan vindmøllene flyttes fra fast-Frøya til øyene mellom Mausund-Bogøya-Sula?

Meninger

SuMaBo mener det haster å få på plass en utredning

mandag 07.01 2019

Meninger

Utfordring til de politiske partiene i Frøya

lørdag 05.01 2019

Meninger

Vindkraftmotstanden med en rekke nye spørsmål til kommunen

Meninger

- No marknadsføres park som det nye Paradis som skal gjera Det grønne skiftet mulig

onsdag 02.01 2019

Meninger

- Dette forutsetter et godt samarbeide og tverrfaglighet innen helse og omsorg

lørdag 29.12 2018

Meninger

- Når det gjelder været, har jeg følgende å si:

torsdag 27.12 2018

- Nær 100 ørner drept på Smøla – nå venter mer vindkraft i fjell og kyst

fredag 21.12 2018

Meninger

- Vindkraft lønner seg ikke (for nordmenn)

torsdag 20.12 2018

Meninger

- Prisen for vindkraft

onsdag 19.12 2018

Meninger

- Dette er propaganda