I regi av Senteret for et aldersvennlig Norge, har Hitra Eldreråd vært på kurs for hele Trøndelags Eldres råd.

Hovedtema har vært "Aldersvennlighet på agendaen," " Hvordan kan Eldrerådene bidra til en aldersvennlig utvikling i sin kommune» og " Representasjon, medvirkning og synlighet."

Et svært godt kurs med hovedfokus på vårt ansvarsområde i kommunen.

Ei positiv hovedutfordring er å utvikle et tettere samarbeid med de lokale frivillige organisasjoner.

Og vi vil fortsatt ha fokus på god kontakt med lokalpolitikere, fagfolk innen Helse og Omsorg, og kommunal virksomhet forøvrig.

Deltakere fra Hitra på kurset var Synnøve Hanssen, Edel Øyen Myhren, Helge Skarpnes, Kjell Faxvaag og Egil Hestnes.