Vi har registrert at beslutningen om hvor nytt politikontor i øyregionen skal ligge blir i løpet av april.

Det er ikke så mange år siden Frøya og Hitra hadde hvert sitt lensmannskontor.

Frøya sitt lensmannskontor ble nedlagt som følge av sammenslåing av kontor, og lagt til Hitra. Vi har nå fått tildelt en politikontakt som skal sitte på et kontor i kommunehuset på Frøya en gang i uka for å ta imot anmeldelser. Det er bra, men langt fra bra nok.

Frøya kommune fattet et høringssvar hvor de anbefalte at hvis stasjonen fremdeles skal ligge på Hitra, så bør i alle fall plassering for den nye stasjonen være på Stråmyra/Dolmøya, for dermed på best mulig vis ivareta beredskapen på begge øyene.

Frøya Senterparti mener selvfølgelig at det beste hadde være to kontorer. Et i hver kommune, men hvis valget er et kontor,- mener vi det bør ligge på Frøya.

Plassering må være strategisk når det gjelder trafikkmengde, befolkningstetthet, nærhet til andre instanser som brann, ambulanse og kommunesenter.

Hvis den blir plassert på Dolmøya eller Fillan så må man tenke på tunnelstenginger og broer. Spesielt Dolmsundbrua kan være stengt i perioder, og klima gjør været enda mere ekstremt for hvert år.

Befolkningsantall er høyest i Frøya kommune og det ser ut som det vil fortsette å øke. Med det vil det sannsynligvis føre med seg flere saker på Frøya.

Dersom man får en stenging av Frøyatunnelen og skal opprettholde beredskapen til Frøyas innbyggere må politikontoret ligge på Frøya. På Hitra kan man fortsatt få støtte fra Orkdal.

Et samarbeid med brannstasjonen som ligger på Sistranda på Frøya er også et punkt å ha med seg. Frøya brann driftes nå av Trøndelag brann- og redningstjeneste, som er med å øke beredskapen i kommunen. En samlokalisering er mulig å få til. Også med ambulanse.

Om attraktivitet og nyrekruttering skal vektlegges, så vurderes Frøya som den klart mest attraktive arbeids- og bostedskommunen i årene som kommer.

Frøya har et privat næringsliv som går godt, vi har en stødig og god kommuneøkonomi, vi har ei øyrekke med aktivitet i. Vi forventer fortsatt en kraftig befolkningsvekst i kommunen, vi har flyplass som mulig vil bli utbygget enda mere. Det er mange argumenter som ligger til grunn at politiets nye kontor bør ligge på Frøya.

Frøya Senterparti

Per Ole Sandvik

Knut Arne Strømøy