Frøya Arbeiderparti jobber med å få regjering og andre sentrale politikere til å bli kjent med den omfattende jobben som gjøres av Mausund feltstasjon. Derfor fremmet vi følgende sak til Årsmøte i Trøndelag Arbeiderparti sist helg:

MARIN FORSØPLING OG MAUSUND FELTSTASJON

Trøndelag Arbeiderparti hadde i helga årsmøte på Stjørdal. Frøya AP sendte inn følgende sak til behandling i årsmøte:

Marin forsøpling og plastproblematikk er dessverre et svært dagsaktuelt tema. Vi høster maten vår fra havet i dag, og vil høste enda mer fra havet i fremtiden. For våre kystkommuner er havet det vi i stor grad lever av, både gjennom fiske og havbruk.

Mausund og Froan naturreservat i Trøndelag har i mange år hatt store problemer med plastsøppel. Froan naturreservat har status som RAMSAR-område, og er det største sammenhengende kystområdet som er fredet som naturreservat i Norge. På grunn av havstrømmene er disse områdene ekstra utsatt for marint søppel som skylles i land.

I et EU-prosjekt er det påvist at mye av plastavfallet kommer via Golfstrømmen fra utlandet. Det dreier seg om enorme mengder som også legger seg på havbunnen. Mye kommer imidlertid også fra sjøfart, fiske, og lokal industri.

NTNU har gjennom flere store jordprøver påvist et gjennomsnitt på 25% plast. Nedgrodd plast, tau, fiskegarn og trålposer er helt sammenfiltret med røtter jord og vegetasjon. Det er påvist miljøgifter i drikkevann som brukes av fugler og dyr, og også nanoplast i fisk.

Mausund feltstasjon har i flere år samarbeidet med studenter og forskere fra NTNU og Sintef, og har gjennom dette bygget seg opp en verdifull kompetanse innenfor håndtering av marint avfall. Det jobbes nå for å etablere Mausund feltstasjon som en stiftelse for å skaffe en forutsigbarhet i driften av feltstasjonen som server både Frøya, Hitra, Heim og Åfjord.

Trøndelag Arbeiderparti støtter arbeidet mot marin forsøpling, og ønsker å løfte fram arbeidet Mausund feltstasjon gjør. En videreføring og videreutvikling av kompetansen forutsetter at både fylke og stat bidrar i en slik stiftelse, sammen med kommuner, organisasjoner og lokalt næringsliv.

Dette ble enstemmig vedtatt av årsmøte!

Vi hadde en god dialog med næringsminister Jan Christian Vestre om saken hvor han også meddelte at han ønsket å besøke feltstasjonen. Det vil selvsagt Frøya Arbeiderparti jobbe for!

Frøya Arbeiderparti