Havforskningsinstituttet fisker og merker sjøkreps utenfor Hitra og Frøya to uker hvert år, mens dere som fisker sjøkreps er her året rundt. Vi trenger derfor deres hjelp til å finne sjøkrepsen. Og vi lover dusør.

Gjennom de siste fem årene har vi merket flere tusen sjøkreps først i forbindelse med prosjektet Aktiv Forvaltning på Frøya også som en del av Havforskningsinstituttets overvåkningsprosjekt av sjøkreps i et av Norges viktigste sjøkrepsområder.

Gjennom to uker med fiske får vi mye viktig kunnskap om sjøkrepsen vi fisker og merker, men for å lære mer om hvor fort de vokser, dødelighet, bestandsstørrelse og bevegelsesmønster trenger vi gjenfangst av merket kreps.

Det er her hvor du som fisker sjøkreps kommer inn i bildet! Vi trenger deres hjelp for å få best mulig datagrunnlag.

Har du fått en sjøkreps som er merket ta kontakt. Vi trenger informasjon om hvor og når krepsen ble fisket , merkenummert og lengden på ryggskjoldet (fra øyehule til bakre kant av ryggskjoldet). Send gjerne med et bilde. Send det til pkleiven@hi.no eller rapporter inn på www.dugnadforhavet.no

Du får 100 kroner for gule merker og 1000 kroner for røde merker etter at vi har mottatt registrering.

De to siste uken har vi merket flere hundre sjøkreps og i tiden framover venter vi spent på at dere tar kontakt når dere finner en merket kreps.