Forslaget fra Sivertsen,  i herværende avis , om å finne nye løsninger for skole i Fillan synes jeg var veldig bra.

Enda bedre, kvalitetsmessig og økonomisk, mener jeg eiendommen  kommunen kjøpte i Lervågan er til ny skole.

Denne eiendommen kjøpte kommunen for over over 10 millioner. Dette er en stor eiendommen på flere mål. Denne ville vært ypperlig til OPPVEKSTSENTER.  Eventuelt  kan ungdomstrinnet  være der de er i dag, og at barnetrinnet, friluftsbarnehagen flytter til tomta i Lervågan. Dette er en stor eiendom  med nærhet til sjø og natur.

Hva skal kommunen ellers bruke den store eiendommen til?

Mvh. Per Kristian Berg

Førskolelærer emeritus