Behovet er stort for å få reist nytt skolebygg for elevene ved Fillan skole.

Lokalene har blitt flikket på i årenes løp, men holder ikke den standard som kreves i dag.

Planer for nybygg foreligger, men kostnadene har skutt i været. Politikerne våre og andre er skeptisk til kostnader som allerede nærmer seg 400 millioner kroner for å få bygd ny skole. Gjeldsbelastningen for kommunen blir så stor at både ordfører og andre lurer på om det etterpå vil bli penger til daglig drift. Også andre byggeprosjekter står for tur.

Videre har det kommet reaksjoner på at kommunen velger å bygge midlertidig skole i den nye sentrumsparken og på parkeringsarealene i sentrum. Det er snakk om å sette opp en stor brakkerigg som skal huse 150 elever (1-7.kl) i to år. Flere har påpekt uheldige forhold med dette. Mange millioner må investeres i en brakkerigg som skal ha svært kort levetid.

Og vil en ny skole 1.-10.trinn på den gamle tomta, med 350-400 elever noen gang få det utearealet elevene bør ha krav på ved et slikt valg. Det kan kanskje bli en inngjerdet liten plass som minner mest om en ghetto?

Noen tanker melder seg om dette er den mest fornuftige løsningen for skoleutbygginga. Blir kostnadene for høye og finnes det alternativer?

Hva om kommunen kunne ta seg tid og se en helt annen vei å bygge ny, moderne skole for 1.-7.trinn på ny tomt, uberørt grunn. Hva med å se på tomt rett sør for idrettsparken, rett over veien for Hitra brannstasjon. Her er det et par store tomter langs veien, som det sikkert lar seg gjøre å kjøpe en del av, tilstrekkelig til skoletomt, stort uteareal og godt med parkeringsareal for ansatte og andre. En gunstig beliggenhet rett ved sentralidrettsanlegget og fritidsarealer i nærmiljøet, blant annet Blåskogsveien. Barnehagen på andre siden av idrettsparken. Klassetrinn 8.-10. (ungdomsskolen) kan fortsette på den eksisterende skolen som må renoveres etter behov.

Hvilke fordeler vil dette gi? Her kan det bygges helt nytt, moderne skolebygg i fred og ro på jomfruelig grunn. Entreprenører trenger ikke å ta de samme hensyn som hvis de skal bygge rett i veikanten til Fv 714 med ungdomsskoleelever som skal oppholde seg kloss inntil byggetomta. Byggetiden blir vesentlig kortere.

Ved å bygge på nytt område blir ikke den gamle, eksisterende skolen berørt. Alle elevene kan fortsette der i hele byggeperioden. En slipper å reise en meget kostbar brakkerigg for elevene og legge beslag på parkeringsarealer i sentrum. Her er mange penger spart.

Uten at endelig regnestykke er laget, bør dette bli en betydelig rimeligere løsning for kommunen. Mindre hindringer for elever, lærere og entreprenører i byggeperioden. Resultatet vil trolig bety langt kortere byggetid og vesentlig lavere byggkostnad.

Kjære kommunestyre, tenk litt over alternativet. Det er mulig å gi arkitekt og konsulenter kort tidsfrist slik at entreprenører kan komme raskt i gang. Still krav. I så fall bør ny skole stå ferdig til tiden som i dag er fastsatt, og mange millioner er spart. Kanskje en totalpris under 200 millioner kroner?

Vi er ikke stemmeberettiget her, men tanker og ideer har vi lov å ha.

Trygve Sivertsen og Svend Sivertsen