Tirsdag 5. mars skal Frøya formannskap ta stilling til om kommunen skal bli medlem i en ny organisasjon som skal bli ett informasjons- og kontaktnettverk for kommuner og fylkeskommuner som vil ha kunnskap og utrede mulighet for å inkludere kjernekraft som en mulig kraftkilde i fremtiden.

Man kan ikke sitte med hendene i fanget og vente når innbyggerne og næringslivet trenger nok og rimelig kraft for fremtiden. Da må man avklare muligheter og forutsetninger for om det er mulig å bygge kjernekraft i Norge.

Dette handler ikke om Frøya skal bygge kjernekraft, men ett medlemskap som vil gi oss nyttig informasjon så vi kan holde oss oppdatert tidlig hvis en utbygging i Norge realiseres.

Fakta :

• Norge har ingen kjernekraftverk i drift.

• Dagens regjering mener det ikke er aktuelt å gå videre med planer for kjernekraft i den norske kraftforsyningen.

• Mange private initiativ nå, og en stor andel av befolkningen ønsker nå å utrede kjernekraft.

• De feste partier på Stortinget er nå positive til å utrede kjernekraft.

• Kjernekraft løser ikke kortsiktig kraftunderskudd, da vi snakker om kanskje 10 år frem i tid før noe er bygd.

• Det er etableres nå en Interesseorganisasjon for «Kjernekraftkommuner»

Hvem har kjernekraft i dag :

• I desember 2022 var det 422 atomreaktorer i drift i verden, fordelt på 32 land.

• Nesten halvparten av alle reaktorer ligger i tre land: USA (92 reaktorer), Kina (58 reaktorer), og Frankrike (56 reaktorer).

• Sverige har 6 anlegg – 30 % av elproduksjon i Sverige.

• I 2021 kom omtrent 10% av verdens elproduksjon fra kjernekraft.

Kjernekraft har mange fordeler :

• Kraften som produseres vil være regulerbar og stabil, i motsetning til for eksempel vind- og vannkraft eller solceller som er avhengig av været.

• Dette vil føre til en mer forutsigbar kraft- og strømpris.

• Kjernekraftverkene kan produsere energi hele døgnet uavhengig av vær og vind.

• Kjernekraft raserer ikke Norsk Natur.

Håper nå at alle partier på Frøya støtter vårt valg om å bli medlem i Norske kjernekraftkommuner.

Frøya FrP

Olaf Reppe, gruppeleder