Vi ser hvordan underkapasitet og ustabilitet i våre barnehager kan føre til negative konsekvenser for våre yngste. Fra mulig regresjon i utvikling til svekket trygghet og læring. Det er tydelig at vi står overfor et system som trenger rask og grundig fornyelse. Da den nye barnehagen i Fillan ble åpnet var den allerede for liten. Denne erfaringen understreker betydningen av å bygge robuste og tilstrekkelige oppvekstfasiliteter for våre barn – et ansvar som strekker seg videre til skolesektoren.

Med en investering på hundrevis av millioner kroner, er ikke dette bare et spørsmål om murstein og mørtel, men en investering i våre barns fremtid, i vårt samfunns bærekraft og i vår evne til å tiltrekke og beholde ungdom i vårt kystsamfunn.

Lokalpolitikere og kommunale ledere har pekt på de økonomiske utfordringene en slik investering innebærer. Det er en legitim bekymring, men vi må se lenger enn til det øyeblikkelige driftsbudsjettet. Vi må vurdere de langsiktige konsekvensene av å IKKE investere i en solid og fremtidsrettet skole. Det som ikke er kommet tydelig frem i denne saken er hva kommunen blir presset til å kutte ned på for å ha råd til å bygge den nye skolen.

Vi må huske på at en god skole ikke bare er et sted for læring, det er et fundament for samfunnsbygging, et sted hvor fremtidige generasjoner former sine drømmer og aspirasjoner. I en tid hvor vi står overfor både lokale og globale utfordringer, trenger vi et utdanningssystem som er robust, moderne og tilpasset fremtidens behov.

Med kommunens politiske målsetting om 60 fødsler per år, i tillegg til tilflytting krever vi at vi tenker større for å imøtekomme behovene som ligger lenger frem. Det er dyrt å bygge stor skole, men hva koster det å bygge en skole som er for liten? Vi må vurdere de langsiktige fordelene det å bygge riktig vil gi våre barn og lokalsamfunnet. Vi kan ikke tillate at barna våre må sitte i utdaterte og overfylte klasserom. Vi kan ikke tillate at de begrenses på grunn av manglende ressurser og plass.

I tillegg er det over 30 flyktningebarn på Hitra som enten allerede går på eller skal begynne på Fillan skole. Disse barna har særlige behov, inkludert undervisning på eget morsmål, som krever dedikerte grupperom. Med forventningen om at antallet flyktningebarn vil øke, blir behovet for disse rommene enda mer presserende. Listen over elevgrupper som trenger slike små rom er lang og varierende. Listen omfatter også elever som trenger ekstra støtte av ulik art eller spesialundervisning.

I arbeidet for en bedre skole på Hitra, er det viktig å vite at dagens metoder for undervisning har endret seg drastisk siden vi selv var elever. Den tradisjonelle undervisningsmodellen, hvor elevene sitter ved pultene sine og læreren underviser fra tavlen, tilhører fortiden. Dagens undervisning er mye mer dynamisk og variert, og inkluderer ofte stasjonsarbeid der elever jobber i grupper fordelt på ulike stasjoner. Denne metoden er ikke bare engasjerende og motiverende, men den møter også de ulike læringsbehovene til flere barn. Vi mener at dette tydelig understreker behovet for grupperom i den nye skolen. Grupperom gir også lærerne større fleksibilitet og muligheter i deres daglige arbeid, og gjør det mulig for dem å tilpasse undervisningen. Ved å legge til rette for dagens undervisningsform, sørger vi for at våre barn får den beste muligheten til å lære og utvikle seg.

Vi må også se på byggeplanene i lys av fremtidige elevtall. Har vi vurdert hvor mange barn som er i barnehagen nå og som snart blir skolestartere? Og hva med ungdomstrinnet, hvor elevtallet vil øke markant når barn fra nærliggende grender begynner på skolen? Det er store kull på vei, og vi må være klare for dem.

Potensielle kapasitetsutfordringer i den nye skolen har ført til forslag om å bruke areal tiltenkt grupperom som klasserom. Dette minner mer om en tilbakegang enn en fremtidsrettet løsning. Det er viktig at vi har lokaler for alle de forskjellige behovene for individuell oppfølging våre barn har.

Til slutt vil vi anbefale kommunen å være kritiske til å haste i gang en byggeprosess rett etter påske hvis de eksisterende planene ikke møter de reelle behovene. Det kan være upopulært å utsette et prosjekt som lenge har vært etterlengtet, men det er avgjørende å ta et skritt tilbake for å vurdere om valgene som tas er riktige og tilstrekkelige. Vi må utnytte de ressursene vi har til det beste og sikre at skolen som bygges ikke bare er tilstrekkelig for i dag, men også for fremtiden.

Simen Mikalsen, på vegne av Foreldrerådet i Fillan barnehage.