– Ja, det koster penger, men dette gjelder Hitras framtid