Vel gjennomført årsmøte i Pensjonistforbundet Trøndelag

Årsmøtet ble avviklet på hotell Scandic Hell den 19. mars med over 100 deltakere. Debatten var saklig og opplysende, og hovedsatsingsområdene Verving og Verdig alderdom ble grundig belyst. Trond Knutsen ble valgt til ny leder og Egil Hestnes til ny nestleder i Fylkesstyret.

Fra dirigentbordet ledet Ann-Inger Leirtrø møtet med stø hånd. Fylkessekretær Britt Tønne Valstad bisto med vel forberedte saker og med innlegg. De vanlige årsmøtesakene med årsmelding, regnskap, handlingsprogram og budsjettforslag gikk gjennom uten endringer, men gode synspunkt ble spilt inn underveis.

Uttalelsene fra Fylkesstyret om bedre beredskap, om Eldrerådene og om oppgradering av rehabilitering ble enstemmig vedtatt og blir sendt til sentrale myndigheter. Også sakene fra lokallagene Sparbu og Sjetne ble enstemmig vedtatt. Sparbu ropte varsku om behovet for heldøgns omsorgsplasser. Sjetne satte søkelys på økende kostnader i organisasjonen, både lokalt og sentralt. De oppfordrer til å «sette tæring etter næring».

Valgene var også enstemmig. Fylkesstyret har hatt ni medlemmer fram til nå. Heretter blir det sju, og det ble store utskiftinger. Disse gikk ut av Fylkesstyret: Leder Kjell Gylland, Hovin, nestleder Anne Lise Tangen, Ottersøy i Nærøysund, Egil Haugbjørg, Meråker og Jan Inge Åsmul, Sjetne.

Som ny leder ble Trond Knutsen fra Skogn, valgt. Han har sittet i Fylkesstyret og han er medlem i Sentralstyret i Pensjonistforbundet. Egil Hestnes fra Hitra ble ny 1. nestleder. Som ny 2. nestleder ble Gunni Grannes Solem valgt. De to var styremedlemmer fra før. Fylkesstyremedlem Karin Kjølmoen, Røra, gjenvalg, Fylkesstyremedlem Mildrid Nesheim og 1. vara Helene Marie Nergård var ikke på valg. Nye i styret ble Eva Fodor fra Haltdalen og Knut Lian Kristiansen fra Levanger og Frol. De hadde begge vært vararepresentanter. Som nye vara til Fylkesstyret kom Arvid Asklund, Heimdal, og Terje Wold, Trondheim inn.

Etter årsmøtet ble det innlegg om de to hovedsatsingsområdene for Pensjonistforbundet Trøndelag i 2024

VERVE og BEHOLDE

Her var det den nye lederen, Trond Knutsen, som innledet og oppfordret til aktivt å arbeide for å verve flere medlemmer. Spesielt viktig er det å få med yngre pensjonister.

VERDIG ALDERDOM – ELDRES RETTIGHETER

Knut Lian Kristiansen minte om at rettighetene er der, men de blir ikke alltid oppfulgt. Her må alle gode krefter settes inn for å få til samarbeid mellom de forskjellige instanser i kommunene.

Til slutt var det takk. Fylkessekretær Britt Tønne Valstad delte ut blomsterkort til både påtroppende og avtroppende. Dermed var Fylkesårsmøtet 2024 vel over.

Britt Tønne Valstad

Fylkessekretær

Pensjonistforbundet Trøndelag