BOPROD - ETT SIKRINGSTILTAK FOR HAVBRUKSNÆRINGEN

Først en presentasjon av oppfinneren:

De som kjenner Ole Christian Østlund har lett for å tenke på Alexander L. Kielland-katastrofen når hans navn blir nevnt. Denne katastrofen har opptatt Ole i snart 44 år og i alle disse årene har han kjempet en nesten ensom kamp for at sannheten om hvorfor boligplattformen Alexander L. Kielland havarerte, og som han sannsynligvis endelig har lykkes med.

Ved at Ole sist høst den 10. oktober 2023 deltok på et seminar på Oljemuseet i Stavanger, ble han oppfordret til å presentere eksplosjonsbruddet i stag D-4 overfor et større offentlig faglig publikum. Ole’s presentasjon førte til et fullstendig gjennomslag, de som fortsatt tvilte, måtte kaste inn håndkleet overfor tekniske FAKTA som ble dokumentert.

-Ole C. Østlund er utdannet flyingeniør ved Kungliga Tekniska Høgskolan i Stockholm og er i dag sivilingeniør. Ole regnes som en av pionerene innen oljenæringen da han tidlig på 1970-tallet virket som prosjektleder ved Aker mek. verksted AS med ansvar for utvikling og koordinering av Akers oppdrag ved bygging av Condeep Brent B Plattformen.

Etter åtte år ved Aker, startet Ole eget konsulentfirma og ledet blant annet snuingen av den havarerte boligplattformen Alexander L. Kielland.

Jeg møtte Ole Østlund første gang i 1993 da vi begge var medlemmer av Trondheim - og Sør-Trøndelag Fremskrittsparti. Vi ble begge innvalgt i Sør-Trøndelag Frp’s fylkesstyre på årsmøtet på Røros i januar 1994, Ole som fylkesleder og jeg som styremedlem med ansvar for politisk skolering.

Men det som opptok Ole mer enn partipolitikk var Alexander L. Kielland-katastrofen, Ole følte et ansvar for å få frem sannheten om det som skjedde, ikke minst for de etterlatte og de overlevende. Han tok derfor initiativ til å danne en gruppering som skulle jobbe for å fremme etterforskning av Alexander L. Kielland-katastrofen og for økt rettssikkerhet, og i januar 1990 ble organisasjon F.A.L.K. etablert.

Kvelden den 27. mars, da Alexander L. Kielland plattformen havarerte, satt sivilingeniør Ole C. Østlund på sitt kontor i Øvre Stokkavei 21 i Stavanger. Arbeidet med ”Kostnadsanalysen Norsk kontinentalsokkel” var for ham som konsulent avsluttet og han var i gang med et nytt prosjekt.

Det nye prosjektet var hans egen oppfinnelse ”BOPROD” til kontroll av utblåsning på havbunnen som kom til som følge av hendelsen med IXTOC I og var behørig registrert på patentstyret. Ole mener at utviklingen innen BOPROD prosjektet er en historie på høyde med Kielland og som i seg selv fyller flere kapitler frem til i dag.

BOPROD og KIELLAND

Boken ”Nordsjøtragedien” som kom ut 14 dager etter Alexander L. Kielland-katastrofen 27. mars 1980 skrev at fagfolk mente den neste "ulykken" ville bli en ukontrollert utblåsning. Om så skjedde hadde jeg 2. november 1979 patentanmeldt min oppfinnelse BOPROD. Ole hadde ikke penger til forsøk i skipsmodelltanken i Trondheim. NTNF med adm. dir. Gudmund Harlem avslo

søknader. Støtte ble gitt av Statens veiledningskontor for oppfinnere med kr. 25000 Modellforsøk ble gjort i svømmebassenget til en tidligere kollega av Ole i Stavanger, og han forteller at modellen er laget av en pensjonert modellbygger. Rådgivende ingenørfirma R. Bjerck i Stavanger sammenfattet forsøksrapporten. Totalkostnad 33 000 kr.

BOPROD konseptet ble i 2010 etter omfattende lobbyvirksomhet i samarbeid med bl.a. Ole Bjørnevik i BOA, nyttet til å få utblåsningen med Deepwater Horizon i Mexico gulfen i 2010, under kontroll.

Ole er ikke i tvil om at konflikten i Ukraina, aksjonene mot rørledninger i Østersjøen og Putins trusler i Nordområdene gjør behovet for økt oljevernberedskap for vern av havbruk og kystområder. Han peker på at mulig oljeforurensning fra aksjoner mot oljeinstallasjoner på havbunnen er et sannsynlig scenario.

Beredskapsopplegg med Ole’s oppfinnelse BOPROD på standby langs kysten, som på den tid det tar å sette BOPROD enheten ned over en lekkende oljeinstallasjon, for å få forurensningen under kontroll, er aktualisert.

Ole mener at BOPROD kan med fordel iverksettes ved alle installasjoner innen havbruksnæringen og vil aktivt gjøre et fremstøt overfor næringen for en presentasjon av denne sikkerhetsforanstaltningen som BOPROD-prosjektet er, ikke minst for havbruksnæringen.

Myndighetene har innført grunnrenteskatt for havbruksnæringen og det er rimelig at næringen får noe tilbake i form av økt beredskap.

Vi lever i en urolig og uforutsigbar verden og vet ikke hva morgendagen vil bringe. Alle må vi være forberedt på det verste, men håpe på det beste.

Vi har alle bolig- og bilforsikring og skulle en uventet ulykke eller katastrofe hende som for eksempel en husbrann, naturkatastrofe eller at en forulykker med bil, da er det viktig å få hjelp så fort som mulig, og da har vi heldigvis brann- og redningskorpset som kommer oss til unnsetning.

Skulle en sabotasje eller en ukontrollert lekkasje på våre oljeinstallasjoner som kan ramme blant annet havbruksnæringen, er det også viktig at det kan handles så fort som mulig, og det er her Ole’s oppfinnelse BOPROD kommer inn og kan være den sikkerheten alle maritime næringer trenger.

Hamarvik, Frøya mars 2024

Arild Margido Johansen

FALK International for økt rettsikkerhet