Lokalavisas oppslag over flere år, kan tyde på at det her foreligger årsaksforhold som kan være begrunnet med dårlig og uheldig oppfølging og håndtering såvel politisk som administrativt, både i kommune og fylkeskommune.

Nå er det tid for at ny politisk ledelse tar sitt ansvar for å finne snarlig løsning på en makeløs dårlig administrativt og faglig oppfølging.

Til fylkesordfører og ordfører: La hensynet til trafikksikkerhet veie tyngre enn smålig og unødig uenighet om detaljer, slik at klarsignal for utbygging kan bli gitt uten unødig opphold.

Egil Hestnes