Takk til representanter fra alle partier i kommunestyret i Hitra – i etterkant av et langt møte i kommunestyret.

Alle var velvillig til ikke å selge eldreboligene på Sandstad/Melandsjø.

Det kom også fram at «noen» i administrasjonen mente bygningene var i dårlig forfatning, Dette ble avvist av beboerne.

Inntil nytt vedtak i kommunestyret må nye beboere få lov til å flytte inn – med nødvendig forbehold. Litt større innsats fra kommunen for å fylle leilighetene kanskje?

Og så bør vedtaket i kommunestyret utformes slik at det blir en varig ro i saken.

Gjerne til selvkost og redusert leiepris.

Vi ønsker politikere som er mer frampå, og fronter prinsipper!

Nå kan det se ut som det blir feil retning bare for å få budsjettet til å stemme, - med sterk sentralisering til Fillan som resultat. Er det en ønsket utvikling?

Vi ønsker først og fremst at kommunen eier og driver i tråd med stemningen på folkemøte på Strand skole.

Takk til alle frammøtte!

Arr. Sandstad NKS, med Eldres råd og Hitrapensjonistene.

Sandstad NKS