Kreftforeningen jobber for kreftsaken året rundt, men i mars hvert år tar vi i et ekstra tak i kampen mot kreft. Ved hjelp av flere tusen russ og andre engasjerte frivillige over hele landet samler vi inn penger til kreftforskning. Aksjonen har siden 2006 bidratt med mer enn 470 millioner til forskning, og i år kan vi legge om lag 36 millioner kroner til denne summen. Det vitner om nok et år med fantastisk engasjement for kreftsaken!

I år, som flere år tidligere, ønsker vi å rette en spesielt stor takk til russen ved Guri Kunna videregående skole. De har stått på og lagt ned en stor innsats for å samle inn penger til kreftforskning. Dette, kombinert med den enorme givergleden som er i øyregionen, resulterte i år i over 689 000 kroner til innsamlingsaksjonen. Det er mye penger! Legger vi sammen alt som er samlet inn siden 2016, er resultatet 7.330.500 kroner til Kreftforeningen. Dette gjør Guri Kunna videregående skole til Norges beste skole når det kommer til Kreftforeningens innsamlingsaksjon, og kommunene, næringslivet og privatpersoner i øyregionen til de mest gavmilde. Ved å organisere innsamlinger eller donere penger, bidrar hver enkelt av dere til å støtte livsviktig forskning på kreft – som de innsamlede pengene går uavkortet til.

Med et stadig økende antall tilfeller av kreft i befolkningen, kreves det at forskningen drives frem i tilsvarende tempo. Stadig gjøres det fremskritt innenfor forskning som gjør at flere overlever sin kreftsykdom. Likevel trengs det hele tiden flere midler slik at forskningen skal kunne gi oss enda bedre, og mer persontilpasset, diagnostisering og behandling. I år har derfor midlene fra Kreftforeningens innsamlingsaksjon gått til forskningsarbeid som har som mål at alle pasienter som kan ha nytte av det, får tilbud om gentest.

Det pågår nemlig en revolusjon i forståelsen av kreft, der hvilken del av kroppen som har kreft ikke er like viktig som før. I stedet er egenskapene i pasientens kreftsvulst, uansett hvor i kroppen den befinner seg, avgjørende for å stille en presis diagnose. I denne forbindelse kan gentesting gi viktig informasjon om hvordan svulsten vokser, utvikler seg og reagerer på behandling, noe som kan gi pasienten muligheten til skreddersydd behandling. Gentesting kan med andre ord gi flere kreftrammede lange, gode liv.

Tusen takk til alle som har gått fra dør til dør med digital bøsse, opprettet digitale innsamlinger, arrangert fotballkamp, donert bursdagspenger, klekket ut artige utfordringer, tatt imot artige utfordringer, og mye mer!

Takk for støtten, det har vært en sann glede å følge dere alle gjennom årets aksjon!

Skrevet av Tom Anders Stenbro, regionleder i Kreftforeningen, region Midt-Norge.