En god påske, vår og sommer innebærer at det gjelder for alle mennesker og alle andre arter.

Tiden er inne for vår og det betyr at vi mennesker aktiviserer oss mere utendørs både i hager, naturen og på sjøen.

Dette er bra for menneskets helse både fysisk og psykisk. Naturopplevelser, aktiviteter og frisk luft er så absolutt bra for kropp og sjel og det anbefales av leger verden over.

Våren betyr også at dyr og fugler våkner til liv og starter kalving og hekking. (kalving og hekking betyr at de får barn)

Dette betyr at vi mennesker må vise hensyn til andre arter under denne tiden som er ekstra sårbar for dyr og fugler.

De aller fleste av oss forstår dette og viser hensyn og respekt for andre arter.

Å la barn komme tett inn på naturen, la dem få ta på frosk, firfirsler og se et reir eller to er bra for forståelsen og respekten til dyr og fugler.

Dessverre er det noen ganger vi ser og hører at noen mennesker har oppført seg uaktsomt og hensynsløst ovenfor andre arter, men også andre mennesker.

Mye av det som gjentas er at folk oppsøker reirplasser til ørn og andre fugler, høy fart nær hekkeplasser for fugler og at folk plukker opp lam som dem tror er forlatt. Hensikten er ikke nødvendig vis vont ment og en del personer er veldig varsomme og fornuftige.

Et besøk eller to skader som regel ikke fuglene. Problemet dukker opp når det gjentatte ganger skjer av en eller flere personer.

Ørn som bygger reir og ligger på egg kan sky reirene og eggene ( forlate ) om dem blir oppsøkt for mange ganger. Dette rett å slett fordi dem i utgangspunktet bygget reiret og la eggene der fordi de tenkte at det var trygt.

Besøker vi dem for ofte, så kan ørnen og enkelte andre fugler skifte mening og tro at her er det ikke trygt lengre og så forlater de reiret og eggene.

Mange tenker sikkert at det skader ikke om jeg besøker et reir en gang, men hvis 10 til 20 personer tenker det samme så har fuglene hatt besøk mer enn en gang.

Fugler er forskjellige: Imens noen fugler som for eksempel ørn, hubro, kråke kjøttmeis osv., er fugler som ikke forlater reirene før dem er flyvedyktige, har vi også fugler som forlater reirene med engang eggene klekkes.

Fugler som for eksempel tjeld, gås, svaner, stor spove og måse osv forlater reirene sine. Dette betyr at man kan se fuglebarn langs veier, stier, i fjæra og nær bebyggelse.

Oppdager man fuglebarn, så er det fint her om man bare ser og ikke rører.

Foreldrene til disse barna vil veldig ofte indikere ( vise ) for oss mennesker at vi nærmer oss barna deres med å selv late som at dem er skadet eller en ikke flyvedyktig fugl, skrike og stupe imot oss og spre avføring på oss. Dette er helt naturlige forsvarsteknikker for fuglene.

Ofte er det beste å bare gå unna området noen timer, for dette er fugler som ofte bytter plasser. Disse fuglebarna har også en meget god kamuflasje og vil som regel stole 100 prosent på kamuflasjen.

Lam som ligger i solen eller i le for snø og vind og ser forlatt ut av moren sin, er ikke nødvendigvis forlatt. Ofte vil enkelte folk prøve å få gjenforent barn og mor, men det beste er å la lammet være, og ringe til eieren eller andre man kjenner som driver med villsau for å forhøre seg om hva man skal gjøre.

Holder voksne mennesker eller barn lam i lengre tid i armene sine, kan lukt av mennesket smitte over på lammet og det kan føre til at moren ikke vil ta lammet tilbake.

Dette fordi sauer kjenner igjen hverandre med lukt og hørsel ( breking ).

Lek med båt og vannscooter kan være døden for fugler og dyr og en irritasjon for andre mennesker om lek går utover freden for andre. Det betyr ikke at man ikke skal kunne leke seg litt, men at man rett å slett holder god avstand til land der fugler og dyr oppholder seg, og at man senker farten når man passerer andre fartøy og nær land på sjøen.

Noen tips:

  • Ikke bevist oppsøk reirplasser. Ikke fortell andre om reirplasser.

  • Senk farten på fartøy nær land og andre fartøy. Oppdager man et reir med egg så er der en fin regel å bare se men ikke røre ( la barna få se ).

  • Ikke opphold dere ved reir i lengre tid ( 5 minutter er mer enn nok ).

  • Gå unna steder der fugler er irriterende plagsomme eller indikerer at det er fuglebarn i nærheten.

  • Ikke flytt på fuglebarn.

  • Ikke ta opp lam som ser forlatt ut, ring heller eieren eller andre som driver med sau.

  • Hold hunder i bånd og ikke ha langt band på hunder.

  • Vis hensyn og respekt for fugler, dyr og andre mennesker.

God påske, vår og sommer!

Med vennlig hilsen

John Haftor Haftorsen