De fleste øyværinger har hørt om NTNU Brohode Havbruk og Brohodekonferansen. Satsinga har utviklet seg i takt med øysamfunnet i over et tiår, og bidratt til å skape et stort engasjement blant norske og internasjonale elever og studenter.

Da vi fra rektors kontor på NTNU, tok turen utover for å signere avtale den første gangen var det nydelig vær og spenning i lufta.

Nå er vi spente igjen, for det er slett ikke sikkert vi klarer å videreføre satsingen etter skuddårsdagen. Oppdraget for Forskningsrådet er utført – vi er mange som har bidratt til å levere et solid Kapasitetsløft.

Nå er det opp til oss i privat næringsliv å sikre at satsinga lever videre.

Møtet med Frøya i 2012 var på gammelskolen. Vi møtte gammelrektoren, bodde på gammel-hotellet og dro på båttur til Sula med Wold. Blått Kompetansesenter fantes ikke. Elevtallet var færre enn fem. Marinbiologene ante ikke hva de kunne bidra med for næringslivene. De visste knapt hvor Frøya var. Hva skulle vel Norges ledende teknisk-naturvitenskapelige universitet gjøre her ute?

Vi gjør noe nytt og får til noe mer!

Vi ble møtt med en varme og et engasjement som kunne smeltet et isfjell. Den befriende humoren bygde bruer mellom by og kyst. Folk var folk, om de var ordfører, forsker eller elev. Forpliktende avtaler skapte framtidsdrømmer som engasjerte. Mange ildsjeler har fortsatt å engasjere seg, og er fortsatt med 12 år etter. Dette kaller vi brohodebevegelsen. Der vi får til mer, ved å gjøre nye ting sammen.

Energiske møteplasser

I vinter har vi jobbet aktivt for å sikre at satsinga kan leve videre. Fylkesordføreren, rektoratet på NTNU og ledelsen i flere sentrale oppdrettsselskaper møttes på Toppledermøtet i oktober og diskuterte framtida.

Det var ønske om å lansere store visjoner og om å skape enda flere muligheter sammen. Alle er enige om at Brohodesatsingen er unik og skaper nye, uvurderlige resultater. Bærekrafta øker i takt med kompetanseutviklinga.

Men – ord må bli til handling!

Money Talks.

Denne uka bevilget fylkeskommunens næringspolitikere 1,5 millioner til å ta satsingen videre de neste tre årene. Mens pengene og begeistrede fylkespolitikere er veldig viktige bidrag, så er vi helt avhengige av privat kapital og dedikerte havbruksledere, både for å få nok ressurser, og for å få lov til å bruke pengene fra fylkeskommunens tildeling.

Brohode 2.0 vil gi næringslivet på Trøndelagskysten et enormt konkurransefortrinn i kampen om de gode hodene. Vi vil sørge for at rundt 300 studenter fra forskjellige fagområder får komme ut og besøke oss der arbeidet skjer i praksis.

Elever og lærere på videregående skal få enda mer forskningsbasert kunnskap inn i utdanningen. Med NTNU i tet kan vi fortsette å lage smarte samarbeidsarenaer der unge og erfarne utveksler ideer og lager nye løsninger.

Sammen med NTNU, Guri Kunna videregående skole, NCE Aquatech Cluster, Namdalskystens Næringsforening og SINTEF Ocean skal vi i Blått Kompetansesenter gjøre vårt beste for å levere.

Oppmerksomheten til NTNU er vendt mot havet og kysten. Men konkurransen er tøff, og vi risikerer å miste muligheten.

Tør vi gi fra oss sjansen?

Benedicte Brubakken

Daglig leder Blått Kompetansesenter

Nestleder i prosjektet NTNU Havbruk 2050