Dette måtte ny eier legge på bordet for 37 kvadratmeter