Boligen stormer inn på topplisten for siste måneden