Boligen stormer inn på topplisten i Hitra kommune siste måneden