Denne boligen gikk for nesten fem millioner kroner