Denne boligen på Melandsjø har nettopp skiftet eier