Advarer havbruksnæringa:

- Vær forberedt på hard brexit - dette skjer i «worst case scenario»

  Foto: Bjørn L. Rønningen

Havbruk

Norske eksportører av sjømat bør være forberedt på en hard brexit og endringer i britisk varehandel. Det var hovedbudskapene under «UK-Norwegian Seafood Summit» i London denne uka. Det melder Norges sjømatråd.

29. mars nærmer seg med stormskritt : Dagen da Storbritannia etter planen skal ut av EU, men britene har ennå ikke fått på plass en avtale. Faren for et «worst case scenario» kryper nærmere, og situasjonen kan komme som «julekvelden på kjerringa».

- Nye regler kan komme over natten, og næringen må ha planene klare for en eventuell «hard brexit» nå, sier Sjømatrådets utsending i Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr, gjennom en pressemelding.

«UK-Norwegian Seafood Summit» arrangeres en gang i året, og er en viktig møteplass for britisk og norsk sjømatnæring. I år var antall påmeldte rekordhøyt med 170 deltakere, trolig på grunn av usikkerheten rundt brexit, tror sjømatrådet.

- Det gikk opp for de fleste som var til stede hvor fastlåst situasjonen er, og at det er viktig å følge med på løpende informasjon fra norske og britiske myndigheter, sier Asmyhr.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik var til stede på konferansen og kunne ifølge sjømatrådet forsikre om at det jobbes hardt på begge sider for å sikre gode avtaler, men så langt er ingen ting avklart.

- Vi vet lite om hva som vil skje, men vi vet ganske mye om konsekvensene dersom utfallet blir en «hard brexit», sier Silje Gjerp Solstad som er analytiker på markedsadgang i Norges sjømatråd.

Hun var en av foredragsholderne på seminaret, og ser for seg tre hovedområder som vil bli berørt:

- For det første kan fersk fisk bli stående og surne på grensen på grunn av grensekontroll, papirarbeid og nye regler. For det andre kan vi miste kontrollen på hva som regnes som norsk sjømat fordi bruken av opprinnelsesreglene blir uklare. Sist, men ikke minst kan det bli innført tollsatser på opp mot 20 prosent, noe som vil gjøre norsk sjømat betraktelig dyrere og langt mindre konkurransedyktige i det britiske markedet.