Mistenker alvorlig fiskesykdom ved havmerden

Havbruk

Ocean Farming har i dag fått melding om at det ved rutinemessig prøveuttak er funnet mistanke om ILA ved lokaliteten Håbranden i Frøya. Det melder SalMar i en melding nå fredag ettermiddag.