Mowis første merkevareprodukter slår an i butikkene

Mowi lanserte sine første nye produkter i polske butikker i slutten av mars.  Foto: Mowi

Havbruk

Forrige måned ble det første lakseproduktene med Mowi-merket sendt ut til butikkhyllene i Polen sammen med en massiv markedsføringskampanje.