Næringslivet krevde en bom: Folket og politikerne var delte i meningene