- Jeg føler at folk i kommunen ser på øyrekka som en belastning