Butikken hadde vært i slektas eie i 65 år. En septemberdag i 1992 var det slutt.