Knut innrømte at kommunens kontroll av byggeaktiviteten hadde skapt irritasjon

foto