Våren 1997 gikk tre av Postens veteraner over i pensjonistenes rekker. Begivenheten ble feiret med en bedre middag på Knarren hvor 1.konsulent Jan Carsten Stokke og postsjef Eivind Stende fra Trondheim var til stede for å takke Aase Sandhaugen, Turid Kvernø og Emma  Berge.

Turid hadde vært ansatt siden 1975 og tjenestegjorde ved Barmanfjord og Dolmøy postkontorer. Aase Sandhaugen begynet i Posten i 1971 ved Ansnes postkontor, mens Emma Berge ble ansatt ved Knarrlagsund postkontor i 1971.