Kirkekontoret ble ufrivillig storforbruker av internett