Tilbakeblikket: Da Melandsjø var kommunesenter i Hitra