Tilbakeblikket: Da Melandsjø var kommunesenter i Hitra

foto