- Nå ser vi mannfolk i aksjon og at konkrete ting skjer, sier Eva Nordskag. Sammen med resten av folket på Titran priser hun seg lykkelig over å se at veiutbedringa endelig har startet.

Vegvesenets maskiner og veiarbeidere var da i full gang med forberedelsene til å legge fast dekke på veien til Titran.

Erling Haavik var blant dem lokalavisa intervjuet tilbake i 1996. Han hadde i flere år kjørt drosje inntill han for noen år siden hadde tatt sykkelen fatt. Opp gjennom tida med yrket på landeveien hadde han mange erfaringer med Titranveien.

- Bilene var det bestandig noe med, noe som først og fremst skyldtes veien. Gud vet hvo mange frontruter jeg har skifta, fortalte Haavik til lokalavisas utsendte.