Forprosjektet til storsatsingen var klart - nå ventet de på pengene