- Framgangsmåten vedrørende omorganisering og omdisponering av ansatte i Frøya kommune er regelrett maktmisbruk og tildels mobbing av ansatte, mente hovedtilltsvalgt i Frøya kommuneforening Helge Borgen og leder Knut Jektvik i 1995. Rådmannen la ikke skjul på at det var stor uenighet, men mente likevel tiltakene var nødvendige.