Med falske øyevipper og lag på lag med sminke

foto