I 1988 var det flere grender som stilte i fotballtrimmen