Stor aktivitet i byggenæringa - seks nye eneboliger ble reist her