- Vil gjøre kommunen ansvarlig hvis fisken forsvinner