Da Sletta kirke brant: Reaksjonene og følelsene var sterke hos befolkningen