Spydspissen seks år gamle Cecilie Wiig fant i Jæktvågen på Dolmøya i 1996, var trolig omlag 5.000 år gammel. Arkeolog Lars Steinvik ved Vitenskapsmuseet i Trondheim betegnet funnet som sjeldent.

Det var under familiens Wiigs søndagsutflukt til Jæktvågen at Cecilie fant spydspissen. Hun oppdaget det i sanden på lavvann.

- Jeg trodde først det var et knivskjell, sa mamma Hilde. Men det viste seg at det var et steinalderfunn de holdt i handa.