Serveringstabbe gjorde at Marie i all hast måtte forlate kongens bord

foto