Rekordstort smolt da dette firmaet var helt nytt

foto