Hål i haue eller sunn fornuft? Det var spørsmålet vi stilte våre lesere da vi høsten 1997 ba om argumenter for valg av ny veitrase over Dolmsundet.

Leserne som ringte inn sine meninger var langt fra enige:

- Frekt av Frøya. - Hitra må ta til fornuft. - Tabbe. - Vanvidd. - Ufornuftig bruk av penegr. - Vi må tenke på arbeidsplassene. - Nybrua blir stygg. - Tre minutter ekstra kjøring betyr ingen ting. - Vi må velge den korteste veien, var blant mange av uttrykkene.