I hard konkurranse med et par hundre andre norske bedrfiter, ble Astor AS i Hestvika kåret til årets lakseksportør i 1996.

- Prisvinneren har utmerket seg på mange måter, uttalte juryen som bl.a. pekte på god kvalitet.

- Dette er en stor tillitserklæring og har stor betydning for bedriften, kommenterete kvalitetssjef Per Ervik.