- Jeg tror kanskje det er Ingolf som har ødelagt meg - og omvendt