Etter at båtruta med godsbåten Yrjar ble lagt ned, måtte sauer fra Froan sendes til slakt med hurtigbåten Frøyfart. Det ble en kostbar fornøyelse for sauebøndene.

- Mens jeg selv betaler 52 kroner for en tur mellom Sauøya og Sistranda, må jeg betale 60 kroner for hver sau som sendes, fortalte en oppgitt Rodahl i 1996. Denne høsten ble det sendt 125 sauer fra Sauøya.

Prisene Fosen Trafikklag krevde for å ta med sauer på dekk, mente han det gjorde det vanskelig å være sauebonde. Til neste år visste han ikke hvordan han slulle få sendt sauene til slakt.